Etivisu

36 United on espoolainen jalkapalloseura, joka pelaa Veikkausliigassa. Joukkue on perustettu vuonna 2002 ja se on Espoon 36 –joukkueen edustusjoukkue. Espoon 36 on perustettu jo vuonna 1934 eli joukkueelle on ehtinyt kertyä kokemusta usean vuosikymmenen sekä usean sukupolven ajalta. Edutustujoukkue perustettiin, koska joukkueessa oli selvästi havaittavissa tarvetta sekä ammattimaiselle pelaamiselle että harrastemaiselle pelaamiselle. Samalla edustusjoukkueelle haluttiin taata aikaisempaa kilpailukykykelpoisempi kenttätilanne. Espoo 36 käyttää tunnusväreinään keltaista ja vihreää, jotka näkyvät joukkueen pelaajien peliasuissa. Veikkausliigaan Espoo 36:n edustusjoukkue 36 United pääsi oltuaan ykkösdivarin toinen vuonna 2013. Pidämme tätä loistavana saavutuksena!
Espoo 36 tarjoaa lapsille ja nuorille laadukasta ja ammattimaista jalkapallokoulutoimintaa ja monet 36 Unitedin pelaajista ovatkin seuran omia kasvatteja. Jalkapallokoulussa pyritään opettamaan jalkapallon saloja leikin ja pelaamisen kautta. Jalkapallokoulutoiminnan lisäksi Espoon 36 ylläpitää iltapäiväkerhotoimintaa espoolaisissa kouluissa tarjoten ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille mahdollisuuden viettää koulupäivän jälkeistä aikaa turvallisessa ja liikunnallisessa ympäristössä.

Jalkapallokoulut sekä kerhotoiminta

Seura järjestää monipuolisia lasten jalkapallotapahtumia sekä ylläpitää lasten jalkapallokoulua. Kaikki jalkapallokoulun ohjaajat ovat saaneet toimintaan liittyvää koulutusta, jota seura myös tarjoaa tarvittaessa lasten valmennuksesta sekä ohjaamisesta kiinnostuneille henkilöille.
Seuran pitämät jalkapallokoulut soveltuvat kaikenikäisille lapsille ja nuorille 3-vuotiaasta alkaen. Toimintaa on tarjolla ympäri vuoden. Talvikaudella harjoitukset siirtyvät sisätiloihin. Jalkapallokoulussa lapset saavat tilaisuuden tutustua monipuolisella tavalla liikunnallisiin perustaitoihin. Tällaisia perustaitoja ovat esimerkiksi juokseminen, hyppiminen, tasapainon hallitseminen, väistäminen, pallon käsittely sekä heittäminen. Lajin oppimisen kannalta perustaitojen hallitseminen on oleellisen tärkeää. Opetuksessa edetään kehon hallintaan liittyvistä harjoituksista kohti perusliikkeitä. Liikkuessaan lapsi oppii hahmottamaan esimerkiksi erilaisia muotoja, tasoja sekä suuntia. Samalla hän oppii käyttämään voimaansa hallitulla tavalla.
Jalkapallokoulun tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kehitystä yksilöllisellä sekä kokonaisvaltaisella tavalla. Opetuksen sisältö rakennetaan siten, että lapsen yksilöllisyys on mahdollista huomioida. Onnistumisen elämykset sekä liikunnan tuottama ilo ovat toiminnan peruspilareita. Mukavan tekemisen lisäksi lapsi saa mahdollisuuden solmia uusia kaverisuhteita ja oppii samalla toimimaan ryhmän jäsenenä.

Seura järjestää jalkapallokoulutoimintaa lasten ja nuorten lisäksi myös aikusille. Näissä aikuisten jalkapallokouluissa ohjaajina toimivat ammattilaisvalmentajat.

Jalkapallokoulujen lisäksi seura järjestää kerhotoimintaa, joka toteutetaan ryhmämuotoisena iltapäivätoimintana ja joka on suunnattu ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Kerhotoiminta tarjoaa lapsille turvallisen iltapäivätoimintapaikan arkipäivisin koulun jälkeen kello 12-17. Tämä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi perheille, joissa molemmat vanhemmat ovat päivisin töissä eikä lapsella ole kotona ketään valvojaa koulupäivien jälkeen. Seuran järjestämät kerhot toimivat koulujen tiloissa, joten lasten ei tarvitse kulkea itsenäisesti koululta erillisiin kerhotiloihin.

Iltapäiväkerhotoiminnassa korostuu liikunnallisuus ja tavoitteena onkin tarjota lapsille laadukasta toimintaa, jossa heillä on mahdollisuus ilmaista itseään liikkumalla. Lapsilähtöisyys on kerhotoiminnan perusperiaate. Kerhokerroilla liikutaan monipuolisesti sekä ohjatusti. Toiminta on kuitenkin omaehtoista eikä ketään pakoteta osallistumaan, vaan halutessaan lapsi saa myös valita itselleen jotakin muuta tekemistä tarjolla olevista vaihtoehdoista, kuten piirtämistä tai lukemista. Vaikka näiden iltapäiväkerhojen ylläpitäjänä toimiikin jalkapalloseura, ei niiden toiminta painotu jalkapalloon, vaan toiminnassa pyritään liikkumaan mahdollisimman monipuolisella tavalla. Lasten toiveet sekä tarpeet asetetaan etusijalle.

Sekä jalkapallokoulujen että iltapäivätoiminnan toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja ne pyrkivät tarjoamaan lapsille säännöllistä sekä monipuolista liikuntaa. Nykyisin puhutaan paljon siitä, että lapset liikkuvat liian vähän, joten liikunnallinen iltapäiväkerho onkin oiva valinta. Iltapäiväkerhotoiminnan kautta pyritään myös edistämään lasten hyvinvointia yhteistyössä lasten huoltajien kanssa. Sosiaalisten taitojen kehittäminen on toiminnan tärkeimpiä periaatteita. Arkitoiminnassa korostuvat leikki sekä leikinomaisuus. Seuran järjestämää iltapäiväkerhotoimintaa on tarjolla kahdeksalla espoolaisella koululla ja siihen osallistuu noin 350 ensimmäisen ja toisen luokan oppilasta.